Pilates Nedir

Pilates sadece bir egzersiz yöntemi değildir. Pilates, fiziksel ve zihinsel olarak kuvvet, esneklik ve koordinasyonu güçlendirirken; stresle mücadeleyi ve zihinsel odaklanmayı teşvik eden bir sistemdir. Pilates egzersizleri her yaş grubu tarafından rahatlıkla uygulanabilecek çeşitliliğe sahiptir.

Pilatesin Temel Kuralları:

Nefes;
Nefes, vücudumuzun, ruhumuzun ve aklımızın bir bütün olarak işlemesini sağlayan en büyük etkendir. Pilates yatay nefes alma adı verilen bir teknik kullanılarak yapılmaktadır. Kaburgaları dışarıya doğru genişleterek göğüs kafesimizin yanlarına doğru nefes almamız gerekir. Bu şekilde diyafram kasını aşağı iterek ciğerlerdeki hava kafese çekilir ve karın kaslarının maksimum aktivasyonu sağlanmış olur. Egzersizler sırasında doğru nefes alınması vücudun dengesini ve dinamizmini arttırır. Bu sayede hedeflenen kas grupları daha doğru ve etkili bir şekilde çalıştırılır.

Konsantrasyon;
Pilateste konsantrasyon; yapılacak hareket üzerine yoğunlaşarak nefesin ve çalıştırılacak kas grubunun farkındalığına varmakla elde edilir. Konsantrasyonun maksimum seviyede tutulması hareketlerin doğru, kontrollü ve etkili yapılmasını sağlar.

Merkezleme,
Kişinin egzersizleri rahat ve kolay olarak başarabilmesi kendi vücut yapısı ve ağırlığının dağılışı ile doğru orantısı vardır. Hareketler merkezleme yapılarak yapılmalıdır. Göğüs kafesi, pelvis (leğen kemiği) ve sırt arasındaki bağlantıyı kurarak hareketlerin daha doğru ve dinamik bir şekilde yapılmasını sağlar. Bu sayede egzersizler sırasında bel ve boyna uygulanacak baskı ortadan kalkar.

Kontrol;
Pilates hareketleri sürekli ve akıcıdır. Hareketlerin kontrollü, düzenli ve verilen komutlara uygun olarak yapılabilmesi incinme riskini azaltır. Hedeflenen kas gruplarının çalışmasını ve yapılan hareketlerin vücudun değişik bölümlerini çalıştırma becerisi kazanmasını sağlar.

Kesinlik ;
Pilatesi diğer egzersizlerden ayıran en önemli unsur kesinliktir. Ulaşılacak hedef ile vücudun çalıştırılan kasları arasında doğru bir ilişki vardır. Pilates hareketlerinin yer ve duruma göre kesinlik gösteren bir duruş şekli vardır. Bunun olmaması durumunda vücut hareket sırasında aşırı zorlanır ve ders verimliliği olumsuz yönde etkilenir.

Akıcılık;
Pilates egzersizlerinde hareketlerin akıcı olması gerekir. En derindeki karın kaslarından başlayarak en uç noktadaki kas grubuna doğru enerjinin içerden dışarıya doğru akışkanlığının sağlanması gerekir.

Bu altı unsur Pilates yaparken gerekli temel kurallardır. Pilatesin kurallarına entegre olabilmek kişilere göre farklılık gösterir. Örneğin bir kişi Pilatesi atletik performansını ve kas gücünü artırmak veya geçirdiği bir kaza sonrası toparlanmak ve iyileşmek için kullanabildiği gibi bir başkası da Pilatesin zihinsel kontrol yönünden faydalanıp stres ile baş etmek, kararlılık ve konsantrasyonunu artırmak için kullanır. Her ikisinde de amaç Pilatesin temel kurallarını en iyi şekilde kavrayıp uygulamaktır.

Pilatesin Faydaları